fbpx

On-Demand Webinars

On this page we present our videos of previous webinars, with documentation.

You can find future events and webinars here.

Webinar Uw Datahuis op Orde voor de Wet Open Overheid (Woo)

(Webinar in Dutch)

13 september 2022

Digitalisering gecombineerd met een drang tot verzamelen kan leiden tot een chaos van digitale data, verspreid over verschillende silo’s binnen uw bedrijf.
Voor nationale-, regionale- en lokale overheden is de Wet Open Overheid van groot belang.
Om te kunnen voldoen aan de verplichting dat openbaarheid een recht wordt van de burger en een plicht is van de overheid, moet het datahuis op orde zijn gebracht om zo te kunnen bepalen, vaak geprobeerd via responsible AI, welke data bewaard moet blijven, vernietigd of geanonimiseerd moet worden.
Wet open overheid (Woo): van verplichting naar verbetering…

Download presentatie slides (PDF)

Bekijk de video

Webinar Lawfare, datascience & legal engineering

(Webinar in Dutch | i.s.m. Cyber Innovation Hub)

21 oktober 2021

Dit webinar is onderdeel van een bijeenkomst georganiseerd door de Cyber Innovation Hub. In dit webinar gaat men in op wat het belang is van Lawfare, fake newsbestrijding en compliance verbetering in complexe supply chains.

De verschillende sprekers geven betekenis aan Digitalisering en norm engineering en Contextmining en attributie.

Downloads

Download PowerPoint

Concrete stappen naar een data gedreven lokale overheid

(Webinar in Dutch)

17 februari 2021

Tijdens dit webinar laten we zien hoe uw archiefmateriaal te ontsluiten (de ongestructureerde data) en die te verbinden met de huidige/nieuwe data van binnen en van buiten de organisatie om zo betere analyses en beslissingen te maken.
Aan de hand van een praktijkcase gaan we in op de wijze waarop de schaalbaarheid en efficiëntie van Azure hiervoor wordt ingezet. Hierin wordt door SynerScope de archief gegevens ongezien overgezet in een ‘low touch’ bulkproces. Zo ontstaat een datakluis in uw eigen Cloud-tenant waarin data geautomatiseerd kan worden gescand, gesorteerd, geïndexeerd en beoordeeld op Pii-gevoeligheden.
Downloads

Bekijk de video

Compliance 2022, hoe organiseer je ‘next-level’ inzicht in data?

(Webinar in Dutch)

21 januari 2021

In dit webinar leggen we uit hoe SynerScope op basis van Microsoft Azure financiële instellingen helpt om deze ‘next-level’ te realiseren door alle gegevens van alle applicaties, databases en archieven te verbinden. Met de gebruikte aanpak en technologie ontstaan nieuwe mogelijkheden om verdachte personen, entiteiten en geld te vinden en te identificeren of om patronen aan het licht te brengen die duiden op verdachte activiteiten. De basis vormt een cloudgebaseerde datakluis. Alle data en alle verwerkingen blijven onder eigen controle binnen een exclusieve Azure-tenant.
Downloads

Bekijk de video

Hoe inzicht in ‘dark data’ bijdraagt aan een datagedreven Waterschap

(Webinar in Dutch)

21 januari 2021

Data verandert de wijze waarop Waterschappen primaire taken vervullen. Datagedreven besluitvorming wordt steeds belangrijkers bij de zorg voor voldoende schoon drinkwater en de bescherming van Nederland tegen teveel hemelwater en overstromingen. Een actuele uitdaging vormt daarbij het ontgrendelen van historische gegevens om deze in verband te brengen met huidige en toekomstige gegevens. In dit webinar gaan we aan de hand van een praktijkcase bij Waterschap Drents Overijsselse Delta in op de wijze waarop de schaalbaarheid en efficiëntie van Azure hiervoor wordt ingezet. In samenwerking SynerScope worden de gegevens van het Waterschap ongezien overgezet in een ‘low touch’ bulkproces. Zo ontstaat een datakluis in een eigen cloud-tenant waarin data geautomatiseerd kan worden gescand, gesorteerd, geïndexeerd en beoordeeld op Pii-gevoeligheden.
Downloads

Bekijk de video