Proces van herstel en verhelpen

Herstel en sanering

Geen enkele organisatie wil in een verhaal- en saneringsproces terechtkomen. Maar als je dat doet, is tijd van levensbelang. Het starten van een verhaalsonderzoek kan plotseling gebeuren. In andere gevallen kan het om een langzamere planning gaan. In beide gevallen hebt u plotseling heel andere behoeften aan organisatiegegevens dan bij de gewone bedrijfsprocessen. In sommige gevallen heeft u zelfs toegang nodig tot gegevens die normaal gesproken in het donker of op servers met lage prioriteit worden opgeslagen, waardoor de manier waarop uw organisatie toegang heeft tot die gegevens volledig verandert.

Beroepsprocedures en herstelmaatregelen hebben hoge prioriteit

Als u wordt geconfronteerd met de noodzaak van herstel, sanering of schadevergoeding, hebt u daar waarschijnlijk dringende redenen voor. Uw organisatie kan bijvoorbeeld geconfronteerd worden met een dalende klantentevredenheid, het verdwijnen van leveranciers, juridische stappen, regelgeving of reputatieschade.

Processen van verhaal en herstel brengen de details van individuele gevallen en dossiers op de voorgrond. Het oplossen van die details is van groot belang. Maar zonder een onmiddellijk overzicht of een manier om snel en efficiënt hoogwaardige vergelijkingen van die individuele of groepsgevallen te maken, kan er weinig worden gedaan. U moet bijvoorbeeld eerst handmatig nagaan welke gevallen moeten worden verholpen. En het zal moeilijk blijven om te bepalen welke schadeloosstelling, herstel of compensatie van toepassing is. Zonder die overzichten kunt u te veel of te weinig compensatie bieden.

Om dit op te lossen moeten gegevens een centrale plaats krijgen in het proces. U moet processen implementeren om verhaal en herstelacties te sturen. U moet ook de regulerende belanghebbenden voldoende op de hoogte houden, zodat zij niet escaleren of procedures tegen u beginnen.

U moet snel handelen, maar systemen zijn niet ontworpen voor beroepsprocedures

De standaardreactie op een verhaal- en herstelproces is mensen aan het werk zetten. Helaas worden veel van die mensen ad hoc ingeschakeld, zonder de informatie en gegevens die zij nodig hebben om te kunnen handelen.

Aan de slag gaan betekent het maken van diepgaande overzichten van elke zaak, met voldoende context van soortgelijke zaken om beslissingen te sturen. Door dat in een controlekader op te nemen kunnen mensen aan de slag, terwijl het risico van overcompensatie van individuele gevallen of goedkeuring van frauduleuze claims wordt vermeden.

Toch is die verschuiving van gegevensbeheer van dagelijkse werkzaamheden naar een volledig onderzoek van minieme gegevens niet iets waarvoor IT-systemen en -ondersteuning normaal gesproken zijn ontworpen. In plaats daarvan moet u gegevens op nieuwe manieren combineren om individuele gevallen snel en eerlijk op te lossen. Dat geldt vooral wanneer uw zaken massale gegevenstoegang en -verwerking vereisen, zoals bij saneringszaken het geval is. Sanering begint nooit met een stroompje gevallen, je moet ze altijd allemaal tegelijk aanpakken. Het niveau waarop u die bulkgegevens kunt verwerken, is van invloed op hoeveel schade u kunt beperken, hoeveel werk en herwerk er nodig is, en hoe snel u het project kunt afronden tot tevredenheid van klanten, interne en externe belanghebbenden, en regelgevende of wettelijke belanghebbenden.

Externe organisaties kunnen niet werken zonder gegevens

Grote organisaties doen vaak een beroep op derden, of het nu gaat om gespecialiseerde dienstverleners, advocaten, consultants of materiedeskundigen, om deze processen te helpen beheren. Vaak gaat het ook om data- en IT-diensten. Die consultants moeten echter wel toegang hebben tot gegevens, die uw eigen IT-systemen moeten leveren. En wanneer u consultants inschakelt voor IT-ontwerp en -implementaties, is hun doel het leveren en bouwen van efficiënte oplossingen en toepassingen – meestal met het doel om de dagelijkse processen binnen de organisatie te runnen en te ondersteunen.

Herstel vereist opschaling van gegevensverwerkingscapaciteit

Herstel- en saneringssituaties vereisen steun op een heel andere manier. U moet uw vermogen om gegevens te beheren sterk vergroten. Denk aan een vliegtuig tijdens een noodlanding. Mensen verlaten het vliegtuig niet ordelijk via de trap. In plaats daarvan gebruiken zij noodglijbanen, die de capaciteit om het vliegtuig snel leeg te maken terwijl de mensen veilig op de grond aankomen, aanzienlijk vergroten.

U kunt het zich niet veroorloven tijd te verliezen om gegevens voor te bereiden of IT-oplossingen op te bouwen voor ondersteuning tijdens verhaal en herstel. Ad-hoc tools met query’s en spreadsheets helpen vaak ook niet. In plaats daarvan kunnen ze de verwarring vergroten en de problemen groter maken, waardoor individuele gevallen door de mazen van het net glippen.

Als u een onmiddellijke oplossing nodig heeft voor sanerings- en herstelprocessen, is Synerscope er om u te helpen. Onze tooling wordt snel geïnstalleerd op uw Azure-tenant, waarbij de gegevens onder uw beheer blijven, zodat u snel zaken kunt sorteren, labelen en beoordelen met het microscopische detailniveau dat nodig is om de juiste afhandeling te garanderen. En zonder wijzigingen in het bestuur kunt u de oplossing snel implementeren en uw verhaal- en herstelprogramma in werking stellen.

Klantcase: Stedin: MDM sanering