Nuttige links

(Dark) Data: markttrends

Als u wilt weten wat er gebeurt in de wereld van Dark Data, Data Compliance, AI, Data Quality en andere datakwesties, blader dan gerust door onderstaande informatie.

Hier kunt u materiaal lezen dat is geschreven door onafhankelijke schrijvers. Dit zou u een goed inzicht moeten geven waarom Ixivault, onze app om uw (dark) data bloot te leggen, binnen deze markt past en een oplossing is voor uw (dark) data problemen.

Veel leesplezier!

Silicon Valley en AI staan op het punt om een schat aan antieke teksten leesbaar te maken

De verzameling Romeinse papyrusrollen lijkt op houtskool. Dankzij CT-scans, artificiële intelligentie en de bemoeienis van een paar ondernemers uit Silicon Valley worden ze langzaam maar zeker leesbaar. Doel: de wereld op grote schaal toegang geven tot de enige bewaard gebleven bibliotheek uit de oudheid.
Foto: Antonio Masiello/Getty
Lees meer...

GenAI-hype of geen hype: de cloud merkt er nog niets van

Generatieve AI beheerst het nieuws, zeker in tech-kringen. Bedrijven bevestigen dat het onderwerp hoog op de agenda staat bij de leiding. De populaire AI-vorm vreet computerkracht en wordt daarom vooral bij cloudbedrijven gehost. Toch is er weinig te zien van een sterke groei in de uitgaven aan computerkracht voor deze technologie in de cloud...
Foto: Shutterstock, Ricardo Reitmeyer
Lees meer...

AI kan veel efficiënter door beter te kijken naar het brein​

Er is iets fundamenteel mis met de kunstmatige intelligentie die nu zo’n hype is. De basis voor zowel de neurale netwerken als de hardware waar deze op draaien, is hopeloos inefficiënt. Eigenlijk loopt de ontwikkeling van slimmere AI daarop vast. Het is dus zaak alternatieven te ontwikkelen voor zowel die hardware als de software.
Foto: Shutterstock, Dejawu
Lees meer...

De nieuwe archiefwet en onzichtbare elektronen​

Afgelopen maand is het definitieve wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit voorstel is naast e-mails, appjes en beleidsstukken ook de archivering van ‘chatberichten’ geregeld. Bijvoorbeeld om te reconstrueren hoe besluiten tot stand zijn gekomen. Verder is de termijn voor archivering teruggebracht van twintig jaar naar tien jaar. Maar archiveren vraagt om goed informatiebeheer en dat betekent het áchteraf goed kunnen vastleggen van informatie op basis van een vóóraf goed ingericht proces.
Lees meer...

​Matglas. Onderzoek​ naar​ de ​invoering​ van​ de​ Wet ​open​ overheid​

Dit onderzoek geeft een beeld van de stand van zaken op het gebied van transparantie van over- heidsinformatie. Op 1 mei 2022 trad de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking, als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Begin 2023 presenteren we hiermee een eerste scan van de transitie van Wob naar Woo binnen ministeries, provincies en gemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd door Instituut Maatschappelijke Innovatie en Open State Foundation. De belangrijkste conclusies zijn...
Lees meer...

Toename van innovaties op het gebied van analytics bij fraudebestrijding

Recentelijk hebben de Association of Certified Fraud Examiners, afgekort ACFE en SAS het Anti-Fraude Technologie Benchmark Rapport voor 2022 gepubliceerd. Het betreft een wereldwijd onderzoek onder fraudebestrijdingsprofessionals over de vraag hoe organisaties in verschillende sectoren tijdens de pandemie technologie gebruiken om fraude te bestrijden.
Lees meer...