Financiële diensten

Wij kunnen u helpen een datagestuurd voordeel te creëren in de financiële dienstverlening. Voor zowel het verzekeringswezen als het bankwezen.

VERZEKERING

In het tijdperk van toenemende communicatie, informatie en onlinediensten ondergaat de verzekeringssector een radicale transformatie. Daar komt nog bij dat de resultaten op de financiële markten beperkt zijn en dat de toezichthouders meer aandacht vragen voor de oplosbaarheid.
SynerScope helpt toonaangevende verzekeringsmaatschappijen hun bedrijf om te vormen tot datagedreven organisaties met de eerste resultaten binnen enkele weken. Dankzij de kant-en-klare oplossing van de SynerScope-toepassing kan de aandacht worden gericht op het belangrijkste: het uitvoeren van analyses.
Gegevens die in verzekeringsmaatschappijen worden verzameld, bestaan doorgaans uit registraties van verzekerde objecten en claims. Met SynerScope software kunnen alle soorten gegevens worden bekeken om direct inzicht te genereren, meer inzicht te krijgen in het gedrag van klanten en de juiste zakelijke beslissingen te nemen.
Lees het SMA-rapport van Mark Breading over een onderzoek naar de ontwikkeling van smart cities en wat dit betekent voor de verzekeringsbranche (Breading M, 2017. Smart cities en Verzekeringen. Exploring the Implications. Strategy Meets Action).

Slimme steden en verzekeringen

IFRS17

Voor de verzekeringssector is de nieuwe “International Financial Reporting Standard 17” wetgeving zeer relevant. Deze norm heeft ernstige gevolgen voor alle financiële verslaglegging. Hoewel deze pas in 2021 in werking treedt, heeft de vereiste voorbereiding gevolgen voor uw volledige rapportageproces en de relevante gegevensbronnen. Onze innovatieve technologie ondersteunt u bij het vinden van de kloof tussen uw huidige verslaglegging en IFRS17. Bovendien kunnen wij oplossingen aanbevelen om deze kloof te overbruggen.

BANKEN

Het bankwezen ondergaat, net als het verzekeringswezen, een radicale transformatie. Banken hebben het vertrouwen van hun klanten verloren en zien een nieuwe generatie Fintech-bedrijven opkomen die de sector willen ontwrichten en marktaandeel willen stelen. Deze datavaardige bedrijven innoveren financiële diensten en vinden de klantervaring opnieuw uit.
Risicobeheer en klantgegevens zijn de twee belangrijkste gebieden in de banksector waar enorme hoeveelheden gegevens worden verzameld die moeten worden geanalyseerd. Banken werken samen met SynerScope om de waarde van gegevens te benutten en uitdagingen om te zetten in kansen. Het helpt hen in realtime concurrentievoordeel te behalen, kosten te verlagen en risico’s te minimaliseren. Terwijl andere oplossingen een 360” klantbeeld bieden, biedt SynerScope een 720” klantbeeld door context en analyses toe te voegen aan het reguliere klanttraject.

PUBLICATIES

  • Data Driven Finance 2018: “Intelligente & Verrijkte Data: de waarde die het oplevert” – Artikel van David de Jong, eerder verschenen in FM.NL Financieel Management, XX maand, 2018.
  • Breading M, 2017. Slimme steden en verzekeringen. De gevolgen onderzoeken. Strategie ontmoet actie
  • Customer Due Diligence – Een bank in Nederland, door SynerScope, oktober 2018.

VERHALEN VAN GEBRUIKERS

Financiële rapportage

Veel financiële verslagleggingsprocessen vereisen hand-offs en handmatige controles. Dat maakt ze inefficiënt en ondoelmatig. Het is ook tijdrovend en vereist veel middelen om te controleren en de kwaliteit van de gegevens is ondermaats.

Ontdek hoe Ixiwa van SynerScope uw financiële bedrijfsprocessen drastisch kan verbeteren.

Download Gebruikersverhaal #1

Verzekeringsclaims

Verzekeringsmaatschappijen opereren in een markt die drastischer verandert dan ooit tevoren. Om deze trend aan te pakken blijven bedrijven zich richten op operationele efficiëntie.

Dit wordt vaak bereikt door de kosten te verlagen en de activiteiten te moderniseren om een steeds flexibeler en responsiever ecosysteem te ondersteunen.

Een meer strategische oplossing is investeren in winstgevende groei, door producten te ontwikkelen voor opkomende markten en klantsegmenten: nieuwe producten rond bijvoorbeeld cyberverzekeringen of gedeelde economie, of nieuwe IoT-gerelateerde producten en diensten.

Al deze initiatieven zijn afhankelijk van grote hoeveelheden informatie, bestaande uit gestructureerde en ongestructureerde gegevens.

Gewend aan schaarste van bruikbare gegevens hebben bedrijven nu het potentieel om enorme datameren te ontsluiten. Dit dwingt verzekeraars om de juiste technologie te kiezen om deze gegevens te ontsluiten, waarbij ze moeten erkennen dat ze ook hun digitale gegevenswaardeproposities en bedrijfsmodellen moeten heroverwegen.

Om te leren hoe onze verzekeringsklant het deed, lees het gebruikersverhaal…

Download Gebruikersverhaal #2

Telematica-analyse

De meeste aanbieders van telematicaverzekeringen beoordelen hun individuele polissen op basis van een handvol rijvariabelen. Door het ontbreken van contextuele informatie is het moeilijk om het gedrag van individuele bestuurders nauwkeurig te beoordelen, waardoor de premisse van een echte op gebruik gebaseerde verzekering wordt doorkruist.

Verbeter de vaststelling van UBI-tarieven met contextuele gegevensanalyses door SynerScope te gebruiken voor nauwkeurigere beoordelingen door alle beschikbare gegevenssets te analyseren en zo de individuele premies en risicobeoordeling te optimaliseren.

Download Gebruikersverhaal #3

ONZE PRODUCTEN

Ixivault bespaart u tijd door uw gegevens te leren kennen. Ixivault biedt een data-vault in Azure blob of Azure ADLS waar u al uw bedrijfsgegevens veilig kunt plaatsen, zelfs de minder bekende delen ervan.

Lees meer

ONZE DIENSTEN

Een goed afgestemd apparaat zal klanten beter van dienst zijn dan dat zij hun eigen stapel oplossingen moeten bouwen.

Lees meer

Financiële diensten

Wij kunnen u helpen een datagestuurd voordeel te creëren in de financiële dienstverlening. Zowel in het verzekeringswezen als in het bankwezen.

Kritieke infrastructuur

Wij ondersteunen overheden en (semi-)publieke organisaties bij het verstrekken van de gegevens die zij nodig hebben om het hoofd te bieden aan een grote verscheidenheid aan bedreigingen.

Bestuur, risico en naleving

Wij kunnen u helpen de manier waarop uw organisatie de privacy van gegevens onder GDPR benadert opnieuw vorm te geven.