Webinars op aanvraag

Op deze pagina presenteren we onze video’s van eerdere webinars, met documentatie.

Toekomstige evenementen en webinars vindt u hier.

Webinar: Hoe uw Dark Data te ontsluiten voor de Woo

(Webinar in het Nederlands)

10 oktober 2023

Toegang krijgen tot uw ‘dark data’ zodat deze waardevolle informatie benut kan worden voor betere en meer transparante besluitvorming binnen uw organisatie, voor een praktische en doelgerichte invulling van de Woo met naleving van AVG en Archiefwet!

Stelt u zich uw gemeente eens voor als een enorme bibliotheek met duizenden boeken die van onschatbare waarde (kunnen) zijn. Echter, deze boeken zitten in dichte dozen zonder enig label. Deze boeken vertegenwoordigen uw ‘dark data’, en het is onmogelijk om te weten welke waardevolle inzichten en informatie ze bevatten zonder ze te openen en te lezen.

SynerScope’s software is als een slimme en betrouwbare bibliothecaris die niet alleen in staat is om deze dozen te openen en de inhoud ervan te onthullen, maar ook elk boek te scannen en te begrijpen wat erin staat. Deze slimme bibliothecaris labelt de boeken vervolgens op basis van hun inhoud.

Dit webinar laat zien hoe SynerScope uw data slim labelt voor de Woo

Bedankt voor uw interesse in ons webinar

Download de presentatie
Maximaal automatiseren voor Woo (PDF)

Download de presentatie
Hoe uw Dark Data te ontsluiten voor de Woo (PDF)

Bekijk het on-demand webinar

Webinar: Uw datahuis op orde voor de Wet Open Overheid (Woo)

(Webinar in het Nederlands)

13 september 2022

Digitalisering in combinatie met een drang om gegevens te verzamelen kan leiden tot een chaos van digitale gegevens, verspreid over verschillende silo’s binnen uw bedrijf.
De Wet Openbaarheid van Bestuur is van groot belang voor nationale, regionale en lokale overheden.
Om te kunnen voldoen aan de verplichting dat openbaarheid een recht van burgers en een plicht van de overheid wordt, moet het datahuis op orde worden gebracht om, vaak via verantwoorde AI, te bepalen welke gegevens moeten worden bewaard, vernietigd of geanonimiseerd.
Dit webinar laat zien hoe u de Woo van een verplichting kunt omzetten in een kans.

Bedankt voor uw interesse in ons webinar

Download de presentatie (PDF)

Bekijk de herhaling van de on-demand webinar

Webinar Lawfare, datascience & legal engineering


(Webinar in het Nederlands | i.s.m. Cyber Innovation Hub)

21 oktober 2021

Dit webinar maakt deel uit van een bijeenkomst georganiseerd door de Cyber Innovation Hub. Dit webinar bespreekt het belang van Lawfare, het tegengaan van nepnieuws en het verbeteren van compliance in complexe toeleveringsketens.
De verschillende sprekers geven invulling aan Digitalisering, standards engineering en Context mining en attributie.
Downloads

PowerPoint downloaden

Webinar: Concrete stappen naar een datagedreven lokale overheid


(Webinar in het Nederlands)

17 februari 2021

Tijdens dit webinar wordt u getoond hoe u uw archiefmateriaal (de ongestructureerde gegevens) kunt ontsluiten en verbinden met de huidige/nieuwe gegevens van binnen en buiten de organisatie om betere analyses en beslissingen te nemen.
Aan de hand van een praktijkcase bespreken we hoe de schaalbaarheid en efficiëntie van Azure wordt gebruikt om dit te bereiken. Door gebruik te maken van Azure kan SynerScope de archiefgegevens ongezien overdragen in een ‘low touch’ bulkproces. Dit creëert een gegevenskluis in uw eigen Cloud tenant waarin gegevens automatisch kunnen worden gescand, gesorteerd, geïndexeerd en beoordeeld op Pii gevoeligheden.
Voor meer informatie

Bekijk de video

Webinar: Compliance 2022, hoe organiseer je next-level inzicht in je data?


(Webinar in het Nederlands)

21 januari 2021

In dit webinar wordt uitgelegd hoe SynerScope, gebaseerd op Microsoft Azure, financiële instellingen helpt dit next-level inzicht te bereiken door alle gegevens uit alle applicaties, databases en archieven met elkaar te verbinden. Met deze aanpak en de gebruikte speciale technologie ontstaan nieuwe mogelijkheden om verdachte personen, entiteiten en geld te vinden en te identificeren of worden patronen zichtbaar die wijzen op verdachte activiteiten. De basis is een cloudgebaseerde gegevenskluis. Alle gegevens en alle verwerking blijven onder uw eigen controle binnen uw exclusieve Azure tenant.
Downloads

Bekijk de video

Webinar: Hoe inzicht in ‘dark data’ bijdraagt aan een datagedreven waterschap


(Webinar in het Nederlands)

21 januari 2021

Gegevens veranderen de manier waarop waterschappen hun primaire taken vervullen. Datagedreven besluitvorming wordt steeds belangrijker om voldoende schoon drinkwater te garanderen en Nederland te beschermen tegen te veel regenwater en overstromingen. Een huidige uitdaging is het ontsluiten van historische gegevens om deze in verband te brengen met huidige en toekomstige gegevens. In dit webinar beschrijven we een praktijkcase bij Waterschap Drents Overijsselse Delta om uit te leggen hoe de schaalbaarheid en efficiëntie van Azure wordt gebruikt in samenwerking met SynerScope. De gegevens van het waterschap worden ongezien overgedragen via een low-touch bulkproces. Dit creëert een gegevenskluis in een eigen cloud-tenant waarin gegevens automatisch kunnen worden gescand, gesorteerd, geïndexeerd en beoordeeld op privacygevoeligheid.
Downloads

Bekijk de video