Whitepapers

Op deze pagina bieden wij u de mogelijkheid om het unieke bedrijfsaanbod van SynerScope nader te bekijken.

Deze white papers, geschreven door experts op dit gebied, geven uitgebreide informatie over onze producten en hoe ze uw probleem helpen oplossen van het begrijpen van de gegevens in uw data lake, waar een grote verzameling gestructureerde en ongestructureerde gegevens wordt samengevoegd.

Open Overheid en Archivering: Hoe te profiteren van cloud technologieën

woo

Nu digitale gegevens snel groeien en overheidsorganisaties het gebruik van cloud-technologie omarmen en uitbreiden om de daarmee gepaard gaande schaalvergroting aan te pakken, kan het belang van veilige en compliant cloud-oplossingen niet genoeg worden benadrukt.

Voor Nederlandse lokale en nationale overheidsorganisaties vormen de omvang van de digitale gegevens in combinatie met de wet- en regelgeving over het omgaan met gegevens, drie grote uitdagingen: Hoe selecteer je data voor archivering, hoe zorg je voor data van goede kwaliteit en eenvoudige toegang tot de gearchiveerde data.

De Wet open overheid (Woo) vereist transparantie in combinatie met een tijdige reactie op informatieverzoeken, maar ook privacybescherming overeenkomstig de eisen van de GDPR.

Meer informatie over
Open Overheid

Licht op donkere gegevens: Ixivault door SynerScope

whitepapers SynerScope

door Dr. Robin Bloor | De Bloor Groep (2023)

Wanneer we gegevens in een database opslaan, zijn we geneigd aan te nemen dat we het grootste deel van de betekenis ervan hebben vastgelegd. Dit is nooit het geval.

Laten we duidelijk zijn. Het gaat hier niet om de betekenis van geheime correlaties in de gegevens die door slimme AI-algoritmen kunnen worden opgegraven. We hebben het ook niet over het grootste deel van wat Gartner ongeveer tien jaar geleden begon te omschrijven als “Dark Data” – gegevens die organisaties verzamelen maar die ze niet exploiteren omdat ze ze negeren. Dergelijke gegevens zijn niet meer zo duister. Het aanleggen van goed ontworpen data lakes heeft dergelijke gegevens opgegraven.

Meer informatie over Ixivault

SynerScope in detail: indrukwekkende datavisualisatie

witboeken

door Philip Howard | InDetail Paper Bloor (2018)

Het idee achter de producten van SynerScope – Ixiwa en Iximeer – is dat de industrie zich meer heeft gericht op het volume en de snelheid van big data en niet genoeg op de verscheidenheid ervan.Dat argument is terecht.Er is veel nadruk gelegd op het schalen van data lakes enerzijds en het inzetten van stream processing anderzijds. Dit zijn echter hoofdzakelijk hardwareproblemen.

Natuurlijk is er een software-element, maar de komst van krachtigere processoren, de prijsverlaging van in-memory processing, en het gebruik van grafische verwerkingseenheden betekenen allemaal dat de volume- en snelheidsproblemen van big data gemakkelijk kunnen worden opgelost. Afwisseling is echter een andere zaak.

Zeker, er is een focus op sensorgegevens binnen Internet of Things omgevingen, maar sensorgegevens zijn veel beter gestructureerd, en kunnen vrij gemakkelijk in bijvoorbeeld een relationeel tabelformaat worden gezet, dan gegevens in een Word-document, of een afbeelding of een audiobestand.

Meer informatie over Iximeer