Tag Archive for: Grid Operator

David Duijnmayer: ‘Uitrol slimme meter kan nog wel wat slimmer’

AMSTERDAM (Energeia) – Het softwarebedrijf SynerScope, gespecialiseerd in het destilleren van kennis uit grote hoeveelheden data, gaat een netbeheerder helpen met de grootschalige uitrol van de slimme meter. Door verschillende soorten data aan elkaar te koppelen, kan SynerScope beter en sneller voorspellen wat er achter de voordeur wordt aangetroffen. Zo kan de netbeheerder de juiste monteur met de juiste spullen op pad sturen.

SynerScope bestaat sinds 2011, maar is nieuw in de energiesector. Tot nu toe was het bedrijf vooral actief in de financiële sector en voor verzekeringsmaatschappijen. Via de Technische Universiteit Eindhoven (TUE), waar SynerScope zijn oorsprong heeft, kwamen de energienetbeheerders onder de aandacht van het in big data gespecialiseerde softwarebedrijf. “De ‘big’ in big data is eigenlijk niet zo interessant”, zegt solutions engineer Thomas Ploeger van SynerScope. “Wij zijn vooral geïnteresseerd in vraagstukken waarvoor verschillende soorten data gekoppeld moeten worden. En bij de netbeheerders zitten dan genoeg uitdagingen.”

Het vraagstuk waar SynerScope zich voor deze netbeheerder mee heeft beziggehouden, is: hoe kun je de slimme meter zo slim mogelijk uitrollen? Als een planning gemaakt wordt om in een bepaald gebied de slimme meter te gaan aanbieden, is het handig om te weten wat een netbeheerder achter de voordeur zal aantreffen: wat voor soort meter hangt er nu, wat voor kast zit daar omheen, wat voor zekeringen zijn gebruikt, is er mogelijk asbest aanwezig? “Om die vragen te beantwoorden, is nu nog een serie handmatige checks nodig”, zegt Ploeger. “Dat kost veel tijd en is foutgevoelig.”

SynerScope kan de informatie die van belang is sneller en beter verzamelen door alle gegevens die eerst handmatig gecheckt werden, aan elkaar te koppelen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van foto’s die door monteurs gemaakt zijn. Met behulp van machine learning worden deze geclusterd: foto’s waarop dezelfde apparatuur te zien is, komen in dezelfde groep, zodat snel zichtbaar is of in een bepaald gebied veel verschillende meters hangen of juist sprake is van grote uniformiteit. “Wat wij doen, is data bij elkaar brengen om de werkvoorbereiding te optimaliseren”, zo vat Ploeger het samen.

Door met de juiste informatie een werkplanning te maken, worden fouten voorkomen. “Voor het verwijderen van bepaalde zekeringen is een specifieke opleiding nodig, die niet alle monteurs hebben”, geeft Ploeger als voorbeeld. “Het komt dus wel eens voor dat een monteur niks mag doen, omdat hij de juiste papieren niet heeft. Ook helpt goede informatie bij het inplannen van de benodigde tijd, waardoor je goed weet hoeveel adressen je op een dag kunt inplannen.” Uit een eerste test -waarbij de methode van SynerScope vergeleken werd met de resultaten van de oude, handmatige methode- blijkt volgens Ploeger dat er 30% minder fouten gemaakt zouden zijn.

Bron: David Duijnmayer  |  david.duijnmayer@energeia.nl  |  15 juni 2017

Lees het originele artikel op www.energeia.nl

First Time Right

First time right: sending the right qualified engineer to the address of installation.

To ensure a continuous and reliable power supply to households in the coming years, energy providers are replacing old meters with new smart meters. The old, traditional meter is not prepared for the smart future and not suitable for new services and applications that help reduce energy consumption.

A wide range of meters of different ages are currently used in houses across the country. Some of these are too old or too dangerous which means only engineers holding special certificates can do the exchange to the new smart meters.  Currently it is guess-work what type of meter is to be replaced upon arrival at the address of installation. And so it happens too often that an engineer has to leave empty-handed as he is unable to carry out the planned job. This means the resident must be present to open the door twice, which is very inconvenient.  The big question is: how to send the right qualified engineer first time round?

For inventory reasons, energy companies started to ask their engineers to take photographs of the meters they repaired or exchanged during these last years. Over the years pictures of meter boxes in all shapes and sizes were gathered. SynerScope is able to take these pictures and add relevant data available from open sources like information on location of homes, date of construction and pictures of neighborhoods. This way SynerScope creates profiles of where a certain type of meter box can be found. As not all meter boxes are documented it is now possible, based on these created profiles, to make the right prediction about the type of meter in a certain home that needs to be replaced. Thus sending the right engineer first time round, leading to happy faces for both the resident and the energy company.